Privacybeleid van SAB Opleiding

Privacy- en cookieverklaring SAB Opleiding B.V.

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 november 2023

Deze Privacy- en Cookieverklaring is opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen, en dat wij ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houden.

Als u vragen hebt of meer informatie wil, kunt u contact opnemen met SAB Opleiding B.V. via telefoonnummer: 020-723 2526 of via info@sabopleiding.nl

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot opleidingen en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonimiseren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.
Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies

Bij bezoek van onze website worden op uw pc cookies geplaatst voor verschillende doelen. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt zoals het IP-adres, Cookie-ID, en applicatie- en klikgedrag. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, vragen wij u, voor zover dat verplicht is, om akkoord te gaan met het gebruik van cookies.

Contact- en aanmeldformulier

Met het contactformulier en aanmeldformulier kunt u ons vragen stellen, inschrijven voor een opleiding, en inschrijven voor onze mailinglist. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, vooropleiding en e-mailadres.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
Privacy- en cookieverklaring SAB Opleiding B.V.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u per kwartaal een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van infra opleidingen, en blijft u op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van SAB Opleiding B.V. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Solliciteren

Onder het kopje ‘vacatures’ bieden wij de kans om te solliciteren op een van onze openstaande vacatures of om een open sollicitatie te sturen. Hiervoor vragen wij je de nodige informatie te verstrekken, zoals je naam, contactgegevens en CV.

De grond voor het verwerken van jouw gegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden is jouw toestemming, voor zover het nodig is om uiteindelijk een overeenkomst met jou aan te gaan en ons gerechtvaardigde belang om op basis van jouw aanvraag te beoordelen of we je in dienst zullen nemen.

Als we hulp nodig hebben van externe HR-consultants met betrekking tot jouw sollicitatie kan het zijn dat we jouw gegevens naar hen doorsturen. Als jouw sollicitatie relevant is voor andere aan SAB Opleiding B.V. verbonden ondernemingen, dan kan het zijn dat we jouw sollicitatie naar hen sturen.

We bewaren jouw gegevens zolang dat noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij SAB Opleiding B.V. dan bewaren wij de gegevens niet langer dan 6 weken het einde van de procedure. Zo kunnen we je eventueel benaderen als een eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij jouw gegevens maximaal 1 jaar na de beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn. Wij melden vooraf welke andere bedrijven uw gegevens krijgen.

Social media

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op de sociale netwerken Instagram en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Instagram en Linkedin zelf. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt.

Leest u de privacyverklaring van Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

reCAPTCHA

Op onze website wordt de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) gebruikt om de website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld, verstuurd naar, en verwerkt door Google. Op basis van deze informatie kan Google vaststellen of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie wordt u doorverwezen naar de privacyverklaring van Google.

Gebruik van Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen zodat u herkend kunt worden.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen als u dit belangrijk vindt, en eventueel de verschillende informerende links.

Op onze website worden analytische, functionele en sessie cookies of soortgelijke technieken gebruikt: In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u daar mee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Klachten

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

SAB Opleiding B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig onze Privacy- en Cookieverklaring om van een eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn.

Inzage, correctie, recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Mocht u hier gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

SAB Opleiding B.V.
Zandsteen 42
2132 MR Hoofddorp